Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 19

17 april 2014 door RVO in categorie Slim

Waar in Nederland vindt Speur & Ontwikkelingswerk (S&O) plaats? En hoe zijn S&O-projecten van bedrijven uit de verschillende topsectoren over Nederland verdeeld? Het antwoord op deze en meer vragen vindt u in het rapport ‘Hot spots 2014, S&O in kaart’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

17 april 2014 door ING Economisch Bureau in categorie Slim

Uit de InnovatieIndex van het ING Economisch Bureau blijkt dat de provincie Utrecht het hoogst scoort op het innovatiepotentieel. De Nederlandse innovatiepotentie loopt regionaal behoorlijk uiteen. Utrecht en Noord-Holland hebben het grootste potentieel, Zeeland en Drenthe het kleinste. Een goed ‘innovatieprofiel’ is echter geen garantie voor succes.

1 april 2014 door Ftth Platform in categorie Slim

In samenwerking met Stratix Consulting brengt  FttH Platform Nederland de Glaskaart uit. De Glaskaart geeft een geografisch overzicht van de dekking van glasvezel in Nederland op gemeenteniveau de zogenaamde ‘Homes Passed’: het aantal woningen dat zonder veel inspanningen (direct) aangesloten kan worden op een glasvezelkabel . De Glaskaart wordt tweemaal per jaar geactualiseerd en is volledig openbaar.

17 april 2013 door ING Economisch Bureau in categorie Slim

Uit het regiokwartaalbericht van ING Economisch Bureau blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in innovatie. Noord-Brabant en Utrecht scoren respectievelijk eerste en tweede op de innovatie-index en Limburg volgt als derde. Zuid Holland en Zeeland zijn de hekkensluiters.

Uit het rapport blijkt o.a. dat: