Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 19

15 maart 2012 door KvK, UU in categorie Slim

In opdracht van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland heeft de Universiteit Utrecht onderzoek naar verricht regionale clusters in Utrecht. Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat in de stadsregio Utrecht veel werk aan de winkel is om alle veronderstelde clustervoordelen te verzilveren. De slagingskans van het clusterbeleid in het ene cluster is groter dan in een andere.

17 april 2012 door KvK, ROA, TFI in categorie Slim

In opdracht de Gemeente Amersfoort, Regio Amersfoort, Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland, Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Raad voor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort hebben Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit dit onderzoek uitgevoerd. In het rapport wordt nagegaan wat de bijdrage is van zes bedrijvenclusters aan innovatieve vitaliteit van de economie in de regio Amersfoort.

17 april 2012 door Panteia in categorie Slim

In opdracht van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, Taskforce Innovatie Regio Utrecht en provincie Utrecht heeft EIM/Pantheia in onderzoek verricht naar de innovativiteit van de provincie Utrecht; enerzijds door de provincie te vergelijken met andere provincies, anderzijds door verschillen tussen gemeenten binnen de regio in beeld te brengen.

Enkele belangrijke conclusies uit het rapport:

17 april 2013 door ING Economisch Bureau in categorie Slim

Uit het regiokwartaalbericht van ING Economisch Bureau blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in innovatie. Noord-Brabant en Utrecht scoren respectievelijk eerste en tweede op de innovatie-index en Limburg volgt als derde. Zuid Holland en Zeeland zijn de hekkensluiters.

Uit het rapport blijkt o.a. dat: