Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 179

22 juni 2016 door Gemeente Utrecht in categorie Kerncijfers

Stad Utrecht heeft in 2015 veel positieve ontwikkelingen doorgemaakt, zowel op economisch als op sociaal vlak, maar de stad moet ook waakzaam zijn op een tweedeling van haar bewoners. Dat blijkt uit ‘De Utrecht Monitor 2016’, opgesteld door Intern Bedrijf Onderzoek van de gemeente Utrecht. Sinds dit jaar is de monitor online te raadplegen via utrecht-monitor.nl.

7 juni 2016 door UWV in categorie Arbeid

De Nederlandse economie is stabiel en groeit gestaag verder met 1,8% in 2016 en 2% in 2017. Het aantal banen neemt in 2 jaar tijd met 209.000 toe en jaarlijks ontstaan er zo’n  870.000 vacatures. Dit blijkt uit de UWV arbeidsmarktprognose 2016-2017. 

7 juni 2016 door ING Economisch Bureau in categorie Arbeid

Het aantal starters is in het eerste kwartaal dit jaar met 8% toegenomen. De gemiddelde startersquote² in Nederland bedraagt 156. Dit betekent dat er in Nederland gemiddeld 156 starters zijn per 10.000 personen van de werkzame beroepsbevolking. De vier Randstedelijke provincies - Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland - zitten boven het Nederlands gemiddelde, met Noord-Holland als grootste uitschieter.

11 april 2016 door CBS in categorie Kerncijfers

In de ‘Factsheet provincie Utrecht’, van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), wordt de provincie Utrecht op een 9-tal thema’s met Nederland vergeleken. Het gaat hier over thema’s zoals arbeidsmarkt, economie, internationale handel, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, cultuur en vrije tijd, maar ook natuur en milieu.