Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 179

6 oktober 2017 door Provincie Utrecht in categorie Kerncijfers

Het onderzoek ‘Utrecht+ Economisch Beeld’, dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht, laat een totaalbeeld zien van de economie en het economisch groeiperspectief van de regio Utrecht+ (provincie Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en de regio Food Valley).

18 september 2017 door PBL in categorie Ruimte

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het PBL gevraagd onderzoek te doen naar de karakteristieken van regio’s met verschillende economische groeipaden en kwaliteit van het woon-werkklimaat. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er grote verschillen zijn tussen Nederlandse regio’s als het gaat om economische ontwikkeling en kwaliteit van het woon-/werkklimaat.

26 juni 2017 door RVO in categorie Slim

In het jaarverslag ‘FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk’ gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in op gedetailleerde gegevens over de toekenningen van de WBSO in 2016. Via de WBSO stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Ondernemers die gebruik maken van WBSO kunnen hiermee hun S&O-kosten verlagen.

24 april 2017 door iMMovator in categorie Kerncijfers

Het aantal banen in de creatieve industrie en ICT groeit sneller dan het aantal banen in de economie als geheel: +1,0% tussen 2013-2015, tegenover -0,4%. Ook groeit de toegevoegde waarde (de waarde van de productie minus de kosten) van creatieve industrie en ICT: +3,5% tegenover +1,6% voor de economie als geheel. Dat betekent dat de productiviteit van de bedrijven in de creatieve en de ICT-sector stijgt.