Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 193

20 februari 2018 door Gemeente Utrecht in categorie Gezond

In het Utrechts Gezondheidsprofiel (Gemeente Utrecht, 2018) wordt de balans opgemaakt van de gezondheid van inwoners van de gemeente Utrecht.

30 januari 2018 door ING Bank in categorie Groen

Utrecht heeft de groenste economie van Nederland als de uitstoot van CO2, methaan en lachgas wordt afgezet tegen het BRP in € 1.000. Dit blijkt uit onderzoek van ING Bank. Utrecht wordt gevolgd door Noord-Holland en Gelderland. De provincie Zeeland scoort het slechtst op de ranking. Per € 1.000 BRP wordt er in Zeeland het meeste uitgestoten.

15 januari 2018 door CBS / PBL in categorie Groen

In het rapport ‘Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten' wordt een monitoringssysteem voor de transitie naar circulaire economie voorgesteld. Het is belangrijk om de voortgang naar circulaire economie meetbaar te maken. Verschillende indicatoren doen dit op het moment al, zoals grondstofgebruik, broeikasgasemissies en afval. Het doel is nu om de verschillende indicatoren om te zetten naar een monitoringssysteem.

11 januari 2018 door Rabobank in categorie Kerncijfers

De Rabobank Regioscan Utrecht (2018) en omstreken geeft inzicht in het verdienvermogen, de levensloop en de leefomgeving van Utrecht en omstreken. Utrecht en omstreken kent een hoge bevolkingsconcentratie en een hoge groei van de bevolking. De banen- en bevolkingsdichtheid is groot en hetzelfde geldt voor de economische groei.