Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 193

31 december 2017 door CBS in categorie Kerncijfers

In het rapport 'de regionale economie 2016' van het CBS wordt ingegaan op de economische ontwikkeling, de arbeidsmarkt en de conjunctuurgevoeligheid van de verschillende regio’s van Nederland in 2016. De stad Utrecht vertoonde in 2016 een bovengemiddelde economische groei van 2,4%. Daarnaast is er een algehele stijging van de werkgelegenheid in de provincie Utrecht.

22 december 2017 door Provincie Utrecht in categorie Ruimte

Er is een toenemende leegstand onder winkelpanden in centrumgebieden in de provincie Utrecht. In de Retailvisie 2017 van de provincie Utrecht wordt deze problematiek geanalyseerd. Zo is het percentage leegstand van het aantal winkelpanden in Amersfoort gestegen naar 11,5%, in Utrecht naar 12% en loopt dit op tot 18% in Veenendaal. In de Retailvisie (2017) worden de knelpunten benoemd alsmede hoe er met een integrale aanpak wordt ingespeeld op de huidige veranderingen in de winkelvraag- en aanbod.

15 december 2017 door Gemeente Utrecht in categorie Gezond

De armoede in de gemeente Utrecht neemt toe, al vlakt de groei wel af. Het aantal huishoudens met een laag inkomen is in de periode 2010-2014 gestegen tot 12%. Met name onder alleenstaanden, 65-plussers en jongeren is er sprake van armoede. Ongeveer 1/3 deel van de huishoudens met een laag inkomen werkt.

30 november 2017 door Gemeente Utrecht in categorie Arbeid

De ‘Arbeidsmarktmonitor 2017’ van de gemeente Utrecht laat zien dat er veel positieve ontwikkelingen zijn: er is hoge economische groei en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn gunstig, de werkgelegenheid groeit jaarlijks door, het aantal vacatures neemt snel toe en er is een afname van de werkloosheid, zelfs onder alle bevolkingsgroepen. Er zijn echter ook aandachtspunten.