Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 193

7 juni 2016 door ING Economisch Bureau in categorie Arbeid

Het aantal starters is in het eerste kwartaal dit jaar met 8% toegenomen. De gemiddelde startersquote² in Nederland bedraagt 156. Dit betekent dat er in Nederland gemiddeld 156 starters zijn per 10.000 personen van de werkzame beroepsbevolking. De vier Randstedelijke provincies - Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland - zitten boven het Nederlands gemiddelde, met Noord-Holland als grootste uitschieter.

11 april 2016 door CBS in categorie Kerncijfers

In de ‘Factsheet provincie Utrecht’, van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), wordt de provincie Utrecht op een 9-tal thema’s met Nederland vergeleken. Het gaat hier over thema’s zoals arbeidsmarkt, economie, internationale handel, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, cultuur en vrije tijd, maar ook natuur en milieu.

8 april 2016 door UWV in categorie Arbeid

Voor 2016 verwacht het UWV een toename het aantal ict-vacatures. De verwachting is dat er 5% meer vacatures zullen ontstaan. Dit is lager dan in het jaar 2015, waarin het aantal vacatures nog met 19% toenam. Dit stelt het UWV in de ‘Factsheet arbeidsmarkt ICT, voor werkgevers’.

7 april 2016 door PBL in categorie Ruimte

Steden zijn de motor van de Nederlandse economie. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30% toegenomen. Daarbuiten was dat 20%. In de steden zijn, in vergelijking met daarbuiten, veel hoogbetaalde banen te vinden. Ook stadsbewoners met een minder betaalde baan profiteren hiervan: zij verdienen gemiddeld meer dan diegenen met een vergelijkbare baan buiten de stad.