Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 193

14 maart 2012 door JRC in categorie Concurrentiepositie

Uit onderzoek van het Joint Research Centre van de Europese Commissie blijkt dat de provincie Utrecht van alle 271 Europese regio’s de meest concurrerende is. Voor dit onderzoek is de EU Regional Competitiveness Index 2010 gebruikt. Deze index is gebaseerd op 11 indicatoren.

15 maart 2012 door KvK, UU in categorie Slim

In opdracht van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland heeft de Universiteit Utrecht onderzoek naar verricht regionale clusters in Utrecht. Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat in de stadsregio Utrecht veel werk aan de winkel is om alle veronderstelde clustervoordelen te verzilveren. De slagingskans van het clusterbeleid in het ene cluster is groter dan in een andere.

15 maart 2012 door PBL in categorie Concurrentiepositie

In dit onderzoek vergelijkt het Planbureau voor de Leefomgeving de Noordvleugel (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) met die Europese regio’s waarin zich concurrerende bedrijven bevinden. Er zijn dus alleen regio’s met elkaar vergeleken die economisch relevant zijn voor de Noordvleugel. De belangrijkste Europese concurrenten van bedrijven in de Noordvleugel bevinden zich in nabijgelegen regio’s en grote productiegebieden.

15 maart 2012 door Telos in categorie Groen

De ‘Staat van Utrecht 2010’, opgesteld door Telos in opdracht van de provincie Utrecht, geeft een inventarisatie van het economische, ecologische en sociaal-culturele ‘kapitaal’ van de provincie Utrecht. In het rapport wordt geconcludeerd dat de provincie Utrecht op economisch vlak kampt met een groeiende werkloosheid, toename van het aantal arbeidsongeschikten en leegstand van bedrijfspanden.