Gezond

In deze factsheet worden verschillende cijfers weergegeven over het thema Gezond. De factheets geven inzicht in de bevolkingsontwikkeling en -prognoses naar provincie en gemeente over de periode 2008-2040 en zoomt specifiek in op het aandeel 65-plussers. Daarnaast is het zorgverbruik van ouderen in kaart gebracht op zowel provincie als gemeenteniveau. 

Inhoudsopgave:

Bevolkingsprognose 2015-2040

Bevolkingprognose aandeel 65 jaar en ouder

Zorgconsumptie

 

Bevolkingsprognose 2015-2040

Steden blijven groeien
De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien, terwijl veel kleinere, vooral ruraal gelegen, gemeenten verder zullen krimpen. Vrijwel overal zal het aantal huishoudens blijven toenemen. Dit blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016, opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De grootste bevolkingsgroei wordt verwacht voor de vier grote steden, die in 2030 gemiddeld 15 procent meer inwoners dan in 2015 zullen tellen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, zijn samen goed voor een derde van de Nederlandse bevolkingsgroei per saldo tot 2030. Ook buurgemeenten van deze steden zullen groeien, evenals de middelgrote steden Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Amersfoort. Vooral kleinere gemeenten zullen hun bevolking verder zien afnemen.
In vrijwel alle gemeenten zal het aantal huishoudens toenemen, in totaal tussen 2015 en 2030 rond 700 duizend extra huishoudens. Dit betekent dat bijna overal in Nederland nog extra woningen moeten worden gebouwd. Alleen in Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen stokt de groei of treedt zelfs krimp op.

terug naar boven


  

Bevolkingsprognose aandeel 65 jaar en ouder

Vergrijzing neemt toe
De komende 25 jaar vergrijst de bevolking van Nederland sterk. De omvangrijke groep babyboomers bereikt dan de pensioengerechtigde leeftijd. Hier komt bij dat we gemiddeld steeds langer leven. Aan de randen van Nederland, waar zich ook de grootste bevolkingskrimp voordoet, is de vergrijzing sterker dan in de meer verstedelijkte regio’s zoals de Randstad. Binnen de provincie Utrecht treedt de vergrijzing vooral op in de randgemeenten. In de gemeenten Eemnes, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug ligt het verwachte aandeel 65plussers in 2030 op 29%

terug naar boven

 

 

Zorgconsumptie

Zorgconsumptie
De gemiddelde Nederlander van 65 jaar en ouder gebruikt gemiddeld per jaar voor € 8.800 aan zorg. De gemiddelde inwoner van de provincie Utrecht van 65 jaar of ouder gebruikt per jaar van € 8.100 aan zorg. De provincie Utrecht zet zijn zorgvoorzieningen dus gemiddeld genomen efficiënt in. In Zeist liggen de zorgkosten voor 65-plussers op een hoger niveau, in Bunnik liggen ze het laagst. Zorg in een instelling bepaalt het grootste deel van de zorgkosten.

terug naar boven