Groen

In deze factsheet worden verschillende cijfers weergegeven over het thema Groen. De factheets geven inzicht in de luchtkwaliteit naar gemeente over de periode 2010-2015. Daarnaast is het aantal laadpalen in kaart gebracht op zowel provincie als gemeenteniveau. 

Inhoudsopgave:

Duurzame bedrijven

Luchtkwaliteit

Laadpalen

 

Duurzame bedrijven

Software steeds meer ingezet voor verduurzaming
In de jaarlijkse provinciale werkgelegenheidsenquête heeft EBU in 2016 een aantal vragen toegevoegd over gebruik, ontwikkeling en verkoop van duurzame producten en diensten door ondernemers. Ruim 13.000 ondernemers hebben deze vragen ingevuld. Daaruit komt o.a. naar voren dat als het gaat om een duurzame bedrijfsvoering Woudenberg relatief meer duurzame ondernemers (40%) kent dan bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede (30%). De meest voorkomende vorm van verduurzaming is energiebesparing. In Veenendaal en Vianen zijn bovengemiddeld veel bedrijven gevestigd die bijdragen aan duurzaamheid door de verkoop van duurzame producten en diensten, of die verduurzaming ondersteunen. Opvallend vaak is dat door software die verduurzaming mogelijk maakt, maar ook duurzame materialen. In Veenendaal en Houten zijn relatief veel bedrijven die zelf duurzame producten en diensten ontwikkelen.

De resultaten naar provincie Utrecht en naar gemeenten zijn afzonderlijk gewogen zodat de resultaten representatief zijn voor de populatie.

terug naar boven

 

 

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit
Sinds 1974 werkt een groot aantal organisaties samen in het project emissieregistratie. Het RIVM in Bilthoven bundelt en publiceert deze gegevens. Op het gebied van fijnstof (PM10), hebben Utrecht en Amersfoort in absolute omvang te maken met de meeste emissie. Kijken we echter naar de emissie per inwoner, dan komt Renswoude (15,7 kg/inwoner) sterk naar voren. De kaart laat zien dat de stedelijke gebieden het met fijnstofemissie per hoofd van de bevolking goed doen; waarschijnlijk wordt dit mede veroorzaakt door het intensievere gebruik van fiets en OV.

terug naar boven

 

Laadpalen

Laadpalen
Het aantal (semi)publieke laadpalen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Het RIVM brengt deze ontwikkeling in kaart. Utrecht, Amersfoort en Houten waren in 2012 de koplopers in laadpalen. Sindsdien investeren ook andere gemeenten, zoals Nieuwegein, Woerden en Hilversum, in laadpaalinfrastructuur. Het aantal laadpalen in de provincie Utrecht is tussen 2012 en 2018 flink gestegen van 197 naar 3.704 in 2018.

terug naar boven