Human Capital Agenda

In deze factsheet worden verschillende cijfers weergegeven over het thema Slim. De factheets geven inzicht in het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de spanning op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn de in- en uitgaande pendel op gemeenteniveau in kaart gebracht.

Inhoudsopgave:

Opleidingsniveau beroepsbevolking

Spanningsindicator UWV

Pendelgegevens

 

 

Opleidingsniveau beroepsbevolking

In de provincie Utrecht wonen meer hoger opgeleiden (47%) dan gemiddeld in Nederland (36%). Dat is vooral te zien in de gemeenten Utrecht, Zeist, Bunnik en De Bilt. Het aandeel mensen met een middelbare opleiding ligt in provincie Utrecht lager (36%) dan gemiddeld in Nederland (42%). Dat kan een knelpunt vormen op de arbeidsmarkt bij middelbare functies, zoals in de zorg, de handel en dienstverlening. Dat werkgevers zoeken naar mensen met de juiste middelbare opleiding, blijkt bijvoorbeeld uit de vroege daling van de werkloosheid onder middelbaar opgeleiden. De daling onder middelbaar opgeleiden begon al in 2014. De werkloosheid daalt sinds 2015 voor iedereen. De scherpste daling treedt echter op bij de beroepsbevolking met een lage opleiding. De werkloosheid onder hoogopgeleiden ligt weliswaar erg laag, maar de daling is beperkt.

terug naar boven

 

 

Spanningsindicator UWV

Spanningsindicator
De spanningsindicator van het UWV voor de gehele provincie Utrecht laat een gemiddelde spanning op de arbeidsmarkt van de provincie zien. Daarbinnen manifesteren zich echter grote verschillen, zowel regionaal als tussen beroepsgroepen. Zo beginnen de arbeidsmarkten van regio Midden-Utrecht en regio Amersfoort zich te kenschetsen als (zeer) krap. Voor de gehele provincie Utrecht geldt dat de arbeidsmarkt voor ICT-personeel, specifieke technische beroepen (monteurs, ingenieurs), en verpleegkundigen zeer krap is: er zijn veel meer vacatures dan er gekwalificeerd personeel is. Krapte begint zich nu ook te manifesteren in een aantal beroepen in de bouw- en houtsector, de metaalindustrie, transport-, winkel- horecasector. Eigenlijk is de arbeidsmarkt alleen ruim voor 
creatieve en taalkundige beroepen, zoals journalisten, fotografen en ontwerpers

terug naar boven

 

 

Pendelgegevens

De Economic Board Utrecht heeft voor alle 26 gemeenten in provincie Utrecht en voor gemeente Hilversum pendelkaarten gemaakt. De pendelkaarten geven inzicht in de pendelstromen tussen gemeenten op basis CBS gegevens. Hieronder staat een interactieve overzichtskaart met de 26 gemeenten en gemeente Hilversum. Klik op een gemeente om de pendelkaart te bezoeken. Pendeldata kleiner dan 100 worden door het CBS niet weergegeven.

 

terug naar boven