Internationalisation

In deze factsheet worden verschillende cijfers weergegeven over het thema internationalisatie. De factheets geven inzicht in het internationale klimaat van de provincie Utrecht naar gemeente over de periode 2009-2017. Daarnaast is de regional competitivness index in kaart gebracht.
 

Inhoudsopgave:

Internationale klimaat

Regional Competitiveness Index 2016

ITCU (International Talent Community Utrecht)

 

Internationaal klimaat

Voor de werkgelegenheid bij internationale bedrijven is het provinciaal arbeidsplaatsenregister als uitgangspunt genomen. Hierin worden ook bedrijven als Lidl en Douglas als buitenlands gekwalificeerd, omdat zij onderdeel zijn van een buitenlands concern. De werkgelegenheid bij vestigingen van internationale bedrijven in Utrecht is sinds 2009 gedaald van 11% naar 8% van het totaal. Nieuwegein telt de meeste vestigingen van buitenlandse bedrijven, gevolgd door Houten en Vianen. De meeste buitenlandse moeders komen uit de VS, Duitsland en Groot-Brittannië.

naar boven

 

Regional Competitiveness Index 2016

Regional Competitiveness Index 2016
In de Regional Competitiveness Index 2016 staat de provincie Utrecht op de gedeelde tweede plaats,
na Londen. De index is tot stand gekomen op basis van 74 indicatoren.
Deze hebben betrekking op onderwerpen zoals innovatie, bereikbaarheid, digitale infrastructuur, onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt. Volgens de Europese Commissie behoort de regio Utrecht tot de Europese top op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De regio Utrecht heeft een jonge beroepsbevolking, excellente kennis van wetenschappers, een sterke dienstverlenende economie en nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Dit zorgt ervoor dat Utrecht hoog scoort op het gebied van bedenken en toepassen van nieuwe technologieën. Om dit zo te houden moet er de komende jaren geïnvesteerd worden in de vaardigheden van de Utrechtse beroepsbevolking voor een goede match op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor het aantrekkelijk maken van Utrecht voor buitenlands talent. Daarnaast is een grotere instroom naar ICT-opleidingen noodzakelijk om concurrerend te blijven.
In twee eerdere edities van het onderzoek (2010 en 2013) scoorde Utrecht een eerste plaats van de in totaal 263 regio’s.

naar boven


 

International Talent Community Utrecht (ITCU)

Op 18 november 2015 ging de International Talent Community Utrecht (ITCU) van start, met als doel internationaal talent aan te trekken en te behouden voor de provincie Utrecht. De aanwezigheid van dit internationaal talent is een essentiële voorwaarde voor de innovatiekracht en de economische ontwikkeling van de provincie Utrecht.

De ITCU wil een international community creëren die zich richt op de socialisatie en integratie van ‘internationals’. Op deze wijze wil ITCU samen met haar partners ‘internationals’ de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten in een ontspannen, gezellige en comfortabele omgeving zodat zij zich sneller thuis voelen in de regio Utrecht. ITCU vervult hierin een rotonde-functie voor alle samenwerkende partners en verwijst internationals via de portal (www.utrechtregion.com), programma’s, procedures en evenementen betrouwbaar door naar alle relevante dienstverleners. 

Website: ITCU

Lees meer over de activiteiten van de ITCU.

 

naar boven