Slim

In deze factsheet worden verschillende cijfers weergegeven over het thema Slim. De factheets geven inzicht in de innovativiteit van bedrijven aan de hand van de innovatiepiramide en innovativiteitsscore. Daarnaast zijn het aantal WBSO bedrijven (bedrijven die meedoen aan de fiscale regeling voor research en development) in kaart gebracht voor de COROP-gebieden in de periode 2011-2015. In een interactieve kaart worden de belangrijkste awardwinnende bedrijven in de regio Utrecht weergegeven. De kaart met awardwinnaars wordt real-time bijgehouden waardoor er regelmatig nieuwe bedrijven worden toegevoegd.
 

Inhoudsopgave:

Innovatiepiramide

WBSO bedrijven

 

Innovatiepiramide

Innovatiepiramide
De innovativiteit van bedrijven in provincie Utrecht is in kaart gebracht aan de hand van de innovatiepiramide. Dit is een schaal met vijf niveaus in opklimmende mate van innovativiteit. Binnen de innovatiepiramide worden vijf segmenten onderscheiden: bedrijven behoren tot de koplopers, ontwikkelaars, toepassers, volgers of niet-innovatieven. De innovatiepiramide voor de provincie Utrecht is afgeleid uit de antwoorden op de vragen die zijn gesteld over innovatie in het kader van de enquête Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR).
Uit de analyse blijkt dat innovativiteit gerelateerd is aan de bedrijfsgrootte: hoe groter het bedrijf, hoe sterker de top van de innovatiepiramide is vertegenwoordigd. In de sectoren ‘ICT, communicatie’ en ‘industrie’ is het aandeel koplopers en ontwikkelaars het hoogst.
Binnen de provincie zijn de verstedelijkte gebieden het meest innovatief, met de gemeenten Utrecht en Amersfoort en hun directe omgeving aan de top van de ranking. In de kleinere gemeenten liggen de innovativiteitsscores lager dan bij de grote gemeenten. Nabijheid van een stedelijk milieu gaat kennelijk samen met een concentratie van innovatieve bedrijven. Agglomeratievoordelen samenhangend met snelle contacten, nabijheid van klanten en leveranciers en uitwisseling van informatie spelen daarbij een rol.  

terug naar boven

 

 

WBSO bedrijven

WBSO bedrijven
Via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Ondernemers die gebruik maken van WBSO kunnen hiermee hun S&O-kosten verlagen. R&D leidt tot innovatieve bedrijven die zorgen voor economisch groei, een betere concurrentiepositie en meer werkgelegenheid. Met de WBSO worden de financiële lasten zoals de (loon)kosten en uitgave voor R&D projecten verlaagt. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandige krijgen een vaste aftrek.

De afgelopen vijf jaar (2010-2015) is het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO-subsidie met 16% toegenomen (2.0326). In vrijwel alle provincies nam het aantal WBSO-bedrijven toe, alleen in Zeeland daalde het aantal WBSO-bedrijven met 3%. In de provincies Noord-Holland (32%) en Groningen (27%) nam het aantal WBSO-bedrijven het sterkst toe. In Utrecht steeg het aantal WBSO-bedrijven in de afgelopen vijf jaar met 16%. Dit blijkt uit recente cijfers van de Rijksdienst Voor de Overheid (RVO).
Regionaal gezien zijn de meeste WBSO-bedrijven in 2015 gevestigd in Noord-Brabant (4.037), Zuid-Holland (3.433) en Noord-Holland (3.169). Opvallend is de sterke concentratie van WBSO-bedrijven in de COROP-gebieden Groot-Amsterdam (1.805), Zuidoost-Noord-Brabant (1.628) en Twente (1.134). De provincie Utrecht telt in totaal 1.511 WBSO-bedrijven.

terug naar boven